PRIVACYVERKLARING LODGE SHOES BVBA.

 

Lodge Shoes bvba, gevestigd in de Kerkstraat 59 W1 te 3920 Lommel, gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Lodge Shoes bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als General Data Protection Regulation of kortweg GDPR).

In het kader van onze hoofdactiviteit, handel in schoenen, lederwaren en accessoires vragen wij om uw contactgegevens.

 

U bent één van onze klanten of leveranciers.

 

Als klant of leverancier verwerken wij uw persoonsgegevens om de uitvoering van onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen. Het gaat dan voornamelijk om contactgegevens zoals, naam, telefoonnummer en/of emailadres om de communicatie te kunnen vergemakkelijken. Indien bepaalde contactgegevens niet meer correct zijn, vragen wij u om dit aan ons bekend te maken.

Wij houden uw gegevens bij zolang er een contractuele, fiscale of boekhoudkundige verplichting is.

 

Uw gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligd IT platform. Lodge Shoes bvba heeft de nodige administratieve, fysische en technologische middelen ingezet om uw privacy te garanderen.

Uw gegevens verlaten in geen geval het Europees grondgebied. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

 

Uw rechten als persoon

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, aan te passen en het recht om niet meer gecontacteerd te worden of zelfs verwijderd te worden uit onze bestanden, zolang er geen contractuele, fiscale of boekhoudkundige verplichtingen zijn die ons hierin tegenhouden. Dit kan u doen per post op of via het contactformulier op onze website www.lodgeshoes.be.

 

Klacht

 

Indien u van mening bent dat er onregelmatigheden zijn, kunt u klacht neerleggen bij de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35,1000 Brussel. commission@privacycommission.be)

 

05/2018